Logo der Universität Wien

vegstudies.net / vegstudies.eu

INCSSV- International Network for
Cultural and Social Studies on Vegetarianism and Veganism

 

Yamm - 1010 Vienna, Universitätsring 10
Universität Wien,
Universitätsring 1,
1010 WienUniversität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0